Agencja Konsultingowa SAS sp. z o.o.
"Spółka doradztwa podatkowego"
ul. Wyczółkowskiego 8
85-092 Bydgoszcz

NIP: 554-255-11-18
REGON: 093146524

Sąd Rej. w Bydgoszczy XIII Wydz. Gosp. KRS nr 0000180934 Kapitał zakładowy: 50.000 zł.

tel/fax.
+48 (052) 340-14-81
+48 (052) 340-14-91
+48 (052) 341-22-28

e-mail: biuro@agencja-sas.pl
            sas@serigraph.plCennik

   Przedmiotowy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Przedstawia wartości sugerowane, w większości podlegające negocjacjom, bowiem doskonale wiemy, iż pracochłonność w tym samym przedmiocie w zależności od okoliczności może być różna. Poniżej przedstawione ceny prosimy traktować jako orientacyjne.

Cennik za usługi księgowe:

1. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

Wynagrodzenie jest zmienne i wynika z ilości księgowanych dokumentów. Ustalane jest na podstawie zawartych poniżej przedziałów cenowych:

 • do 40 - 270 zł/m-c,
 • od 41 do 45 - 300 zł/m-c,
 • od 46 do 50 - 330 zł/m-c,
 • od 51 do 75 - 400 zł/m-c,
 • od 76 do 100 - 510 zł/m-c,
 • od 101 do 150 - 650 zł/m-c,
 • od 151 wzwyż - cena ustalana jest indywidualnie,


 • 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych.

  Wynagrodzenie jest zmienne i wynika z ilości księgowanych dokumentów. Ustalane jest na podstawie zawartych poniżej przedziałów cenowych:

 • do 50 - 1.200 zł/m/c,
 • od 51 do 100 - 1.400 zł/m/c,
 • od 101 do 150 - 1.600 zł/m/c,
 • od 151 do 200 - 1.800 zł/m/c,
 • od 201 do 250 - 2.000 zł/m/c,
 • od 251 do 300 - 2.200 zł/m/c,
 • od 301 wzwyż - cena ustalana jest indywidualnie.

  3.Ewidencja przychodów.

  Wynagrodzenie jest zmienne i wynika z ilości księgowanych dokumentów - cena jest ustalana indywidualnie, np. do 30 dokumentów wraz z prowadzeniem wymaganych rejestrów - 150 zł/m-c.

  Cennik za usługi doradztwa podatkowego:


  Nasza Kancelaria przewiduje m.in. dwie możliwości dokonywania rozliczeń z Klientami:
 • metodą rzeczywistego czasu pracy, oraz
 • metodą zryczałtowaną - poprzez szacowanie pracochłonności przed podjęciem zlecenia.

  Stawka godzinowa wynosi równowartość 200 złotych.

  Sporządzenie porady on-line:
 • usługa standardowa - do jednej strony maszynopisu wraz z zacytowanymi przepisami i ich treścią - 100 zł + 22 % VAT, albo
 • usługa wymagająca większego nakładu pracy i indywidualnego rozpatrzenia - do 4 stron maszynopisu wraz z zacytowanymi przepisami i ich treścią - 300 zł + 22 % VAT.


  Cennik za usługi kadrowe i związane z ZUS-em:

  1. Czynności jednostkowe w zakresie ubezpieczeń społecznych:

 • zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS 30 zł
 • zgłoszenie właściciela lub osoby współpracującej (ZUA) 25 zł
 • zgłoszenie zatrudnienia na umowę zlecenie (ZUA) 25 zł
 • zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (ZZA) 20 zł
 • legitymacja ubezpieczeniowa 20 zł
 • legitymacja rodzinna 20 zł
 • potwierdzenie zatrudnienia lub zwolnienia w dowodzie 20 zł
 • zasiłek wychowawczy /przy zatrudnianiu > 20 prac./ 25 zł
 • zasiłek macierzyński /przy zatrudnianiu > 20 prac./ 25 zł
 • zgłoszenie działalności w ZUS (ZFA,ZPA) 35 zł
 • zgłoszenia pracowników (ZUA) 25 zł
 • zgłoszenia członka rodziny (ZU) 25 zł
 • wyrejestrowanie pracowników (ZWUA) 20 zł
 • wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego(ZWUA) 15 zł
 • legitymacje ubezpieczeniowe - właściciel 20 zł
 • zwolnienie lekarskie 5 zł (jednak nie więcej niż 10 zł za osobę korzystającą ze zwolnienia lekarskiego za dany miesiąc.)
 • zwolnienie lekarskie osoby prowadzącej działalność 30 zł (jednak nie więcej niż 60 zł za osobę korzystającą ze zwolnienia lekarskiego za dany miesiąc)
 • inne - według indywidualnych uzgodnień

  Dla podmiotów nie posiadających umów na prowadzenie ksiąg podatkowych stosuje się 20% dopłatę.

  2.Koszty sporządzania listy płac i dokumentacji ZUS (na miesiąc):

 • 50 zł/ za osobę dla wersji do 2 osób włącznie,
 • 40 zł/ za osobę dla wersji do 3 osób włącznie,
 • 35 zł/ za osobę dla wersji do 5 osób włącznie,
 • 30 zł/ za osobę dla wersji do 8 osób włącznie,
  dodatkowo
 • 25 zł/ za osobę za każdą osobę powyżej 8 osób,
 • 30 zł/ za osobę dla podmiotu jednoosobowego (bez zatrudnionych osób bez względu na rodzaj formy tego zatrudnienia np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło).
  Jako osobę liczy się także osobę współpracującą.
 • 30 zł za każdego wspólnika sp. osobowej  Uwagi:

  1.Przedstawione wyżej wymienione wartoœci usług prosimy traktować jako wartoœci orientacyjne. 2.Wszystkie ceny są cenami netto (bez uwzględnienia należnego podatku VAT w wys.22 %).
  3.Zleceniodawca pokrywa też koszty wszelkich opłat, podatków wymaganych stosownymi ustawami, opłat pocztowych, wpisów, znaków skarbowych itp.
 • Strona główna | O firmie | Usługi | Cennik | Porady on-line | Kontakt
  Copyright 2005 Agencja Konsultingowa SAS sp. z o.o.