Agencja Konsultingowa SAS sp. z o.o.
"Spółka doradztwa podatkowego"
ul. Wyczółkowskiego 8
85-092 Bydgoszcz

NIP: 554-255-11-18
REGON: 093146524

Sąd Rej. w Bydgoszczy XIII Wydz. Gosp. KRS nr 0000180934 Kapitał zakładowy: 50.000 zł.

tel/fax.
+48 (052) 340-14-81
+48 (052) 340-14-91
+48 (052) 341-22-28

e-mail: biuro@agencja-sas.pl
            sas@serigraph.plStrona główna

Strona poświęcona jest działalności
Agencji Konsultingowej SAS sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy, posiadającej status
"Spółki doradztwa podatkowego".

Serdecznie Witamy na naszych stronach...

    W dzisiejszym czasie, prowadzenie działalności gospodarczej jest niezmiernie skomplikowane.
Przedsiębiorcy muszą sprostać nie tylko rosnącej w siłę konkurencji, ale i także coraz większym
obowiązkom nakładanym przez Państwo. Rosnąca biurokracja, brak profesjonalnej wiedzy,
powodują, że pojawiające się wszelkiego rodzaju problemy prawno-podatkowe, wymagają coraz
więcej pracy i poświęcanego im czasu, istotnie ograniczając właściwe prowadzenie interesów.

   Celem naszej Spółki i zadaniem dla naszych pracowników, jest zapewnić Państwa Firmie, na każdym etapie jej działalności, bezpieczeństwa prawnego, z ukierunkowaniem na optymalizację podatkową.

   Specjalizujemy się w świadczeniu usług z zakresu prawa podatkowego, w tym usług doradztwa podatkowego, optymalizacji podatkowej, a także w świadczeniu usług z pełnego zakresu ZUS. Prowdzimy na zlecenie klientów księgi rachunkowe. Przygotowujemy odwołania od decyzji podatkowych obu instancji oraz sporządzamy skargi, skargi kasacyjne, reprezentujemy podatników przed aparatem fiskalnym, a także reprezentujemy klientów w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

   Jeśli chcecie Państwo uzyskać informację o pełnym zakresie świadczonych przez nas usług, wybierzcie zakładkę "Zakres usług".

   Przy wykonywaniu powierzonego nam zadania kierujemy się wyłącznie dobrem naszego Klienta,
mając cały czas na uwadze zabezpieczenie jego interesów oraz najwyższą dyskrecję w
przetwarzaniu otrzymanych danych. Doradca podatkowy ustawowo związany jest tajemnicą w
zakresie uzyskanych informacji. Posiadamy także ubezpieczenie od odpowiedzialnoœci cywilnej.

Zapraszamy do współpracy.


Prezes Zarządu, doradca podatkowy - Marek SampławskiStrona główna | O firmie | Usługi | Cennik | Porady on-line | Kontakt
Copyright 2005 Agencja Konsultingowa SAS sp. z o.o.